Dnes má svátek Igor, zítra Olívie / Oliver
 

Vše o nákupu

Pravidla
užívání zákaznické karty

Následující ustanovení vymezují a upřesňují podmínky
registrace zákazníka, vydání a použití zákaznické karty, dále získání a uplatnění výhod bonusového programu
pro registrované zákazníky v obchodech Gerbera.

platnost od 1.10.2012


Úvod

Následující ustanovení (dále jen Pravidla) rozšiřují Obchodní podmínky společnosti Gerbera Shops s.r.o., se sídlem Oblouková 21, 101 00 Praha 10, IČ: 24692344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166533 (dále jen Prodávající) v platném znění, vymezují a upřesňují podmínky registrace zákazníka, vydání a použití zákaznické karty, dále získání a uplatnění výhod bonusového programu pro registrované zákazníky v obchodech Gerbera.

Registrace, zákaznická karta

Bonusový program

Ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

I. Registrace, zákaznická karta

1. Registrovaný zákazník je Kupující evidovaný v systému Prodávajícího. Kupující - fyzická osoba musí být starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, Kupující – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba tak činí prostřednictvím svého zástupce.

2. Registrační formulář lze vyplnit přímo v kamenných obchodech nebo on-line přes internet. Evidence nově registrovaného zákazníka do systému Prodávajícího proběhne zpravidla do několika dní od obdržení bezchybně vyplněné a podepsané registrace. V této lhůtě Prodávající také informuje registrovaného Kupujícího o stavu vyřízení zákaznické karty.

3. Svým podpisem Kupující potvrzuje, že všechny údaje uvedené v registračním formuláři jsou úplné a pravdivé, seznámil se s Obchodními podmínkami Prodávajícího, těmito Pravidly užívání zákaznické karty a souhlasí s nimi. Jakékoliv změny kontaktních údajů by měl registrovaný Kupující oznámit Prodávajícímu, a to nejdéle při následujícím nákupu.

4. Zákaznická karta je platná pouze s uvedeným jménem a číslem registrovaného zákazníka. Není kreditní ani platební kartou. Je nepřenosná. Čárový kód slouží ke snadné identifikaci Kupujícího.

5. Zákaznickou kartu si registrovaný Kupující vyzvedne osobně v kamenném obchodě nebo ji Prodávající doručí společně s objednávkou Kupujícímu. Byla-li registrace odeslána prostřednictvím internetu nebo jiným způsobem bez podpisu, Kupující připojí svůj vlastnoruční podpis k registraci při převzetí zákaznické karty.

6. Předloží-li Kupující svou zákaznickou kartu nebo uvede své číslo registrovaného zákazníka, Prodávající každý nákup přiřadí k zákaznickému účtu daného zákazníka, včetně získaných a uplatněných Bonusů.

II. Bonusový program

1. Bonusový program přináší registrovaným zákazníkům za uskutečněné nákupy v obchodech Prodávajícího výhody navíc:

a) registrovaný Kupující získává Bonus za každých uhrazených 500 Kč při jednotlivém nákupu řezaných květin v kytici nebo samostatně. Jeden Bonus má hodnotu 40 Kč vč. DPH a registrovaný zákazník může bonusy sbírat nebo uplatnit hned při dalším nákupu řezaných květin. Bonus nelze uplatnit na jiné zboží ani služby,

b) Prodávající může pro registrované Kupující vytvářet speciální akce, o kterých budou tito zákazníci informováni. Pravidla takovýchto akcí budou zveřejňována na internetových stránkách Prodávajícího.

2. Podmínkou účasti v bonusovém programu je písemná registrace zákazníka, viz. odstavec č. I. těchto podmínek. Bonusy může registrovaný zákazník sbírat od prvního okamžiku. Extra benefity mohou být také součástí písemné smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3. Podmínkou uplatnění Bonusů je předložení zákaznické karty společně s vyznačenými Bonusy. Hodnota nákupu musí být minimálně v hodnotě uplatňovaných Bonusů. Je-li hodnota nákupu nižší než hodnota uplatňovaných Bonusů, Kupující nemá nárok na vyplacení rozdílu.

4. Prodávající má právo počet získaných a uplatňovaných Bonusů ověřovat ve svém systému.

5. Uplatnění promo poukázek je možné pouze při nákupu řezaných květin v hodnotě min. 500 Kč. Uplatní-li poukaz registrovaný zákazník, nemá nárok za stejný nákup získat Bonusy.

6. Účast v bonusovém programu lze ukončit na základě písemné žádosti registrovaného zákazníka nebo je ukončena odstraněním osobních údajů z databáze Prodávajícího.

III. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí Přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zásilky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná Pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Pravidla užívání zákaznické karty nabývají účinnosti dne 1.10. 2012